Vanliga frågor

Är Hemvaktens personal försäkrade?

Ja - Hemvaktens personal är försäkrad emot skador som uppstår under arbetstiden upp till 10 miljoner kronor.

Är personalen tillförlitlig?

Ja - Hemvaktens personal är utplockade med omsorg. All personal genomgår vår interna utbildning. Personalen skriver också på ett sekretess avtal.

Vem står för materialet?

Vi använder oss av kundens städ material, tycker vi att något saknas så säger vi självklart till, allt för att er städning skall utföras på bästa sätt.

Vad behöver jag tänka på innan putsningen?

Ta undan allt ifrån fönstren även gardiner innan vår personal kommer. Om det finns möbler som står i vägen ska dessa tas bort eller plastas in för att skyddas. Om det finns några skador på fönstren eller om det är svårt att öppna något fönster så rapportera det innan putsningen.

Kan jag avboka putsningen?

Ja det kan du göra men det måste ske minst tre dagar före bokad tid annars utgår full debitering. Det går bra att ringa eller maila. Kontakta oss här

Vad händer vid regn?

Om fönstren öppnas inåt så är det inget problem. Med utgående fönster ger vi förslag på en ny tid.

Kan jag betala kontant?

Nej - Vi skickar en faktura efter utfört arbete.