Trygghet och säkerhet

Alla medarbetare bär företagskläder och ID-kort
Sekretessavtal tecknas med all personal
Utdrag ur belastningsregister görs inför varje nyanställning samt efterföljande en gång per år
Kundnycklar behandlas enligt säkerställd rutin, nycklarna är registrerade hos Hemvakten med enbart ett nummer.

Försäkring

Ansvarsförsäkring finns.

Kvalitét

Hemvakten ansöker om medlemskap i Vårdföretagarna. I och med medlemskap i Vårdföretagarna kommer Hemvakten omfattas av deras kollektivavtal. När du väljer oss kan du vara trygg i att personen som hjälper dig har schyssta arbetsvillkor med avtalsenlig lön, försäkringar och pension.Våra verksamheter arbetar systematiskt och aktivt med händelserapportering och vi genomför regelbundna egenkontroller och interna revisioner med uppföljning för att säkerställa att vi lever upp till kraven i vårt ledningssystem. Utöver vårt eget systematiska arbete med kvalitetsförbättringar blir vi kontrollerade av myndigheter såsom kommuner, socialstyrelsen, apotek, miljö och hälsa. I en stor kundundersökning vi genomförde senhösten 2012 svarar 95% att de är nöjda eller mycket nöjda med tjänsten de köper av oss.

Be om offert eller ställ en fråga