Om hemvakten

Hemvakten vill vara Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Vi har 10 anställda som arbetar efter samma vision, Alla har rätt till ett bra liv. Vi är övertygade om att passionerad omsorg och privat ägande går hand i hand.

Vision

Alla har rätt till ett bra liv.

Målsättning

Det självklara valet för omsorgstjänster för kunder och beställare med höga kvalitetskrav.

Värderingar

Engagemang, Glädje, Ansvar, Flexibilitet.

Vår värdegrund slår vakt om alla människors lika värde och ska genomsyra allt vi gör, något som har blivit allt viktigare att lägga tid på i takt med att Hemvakten har vuxit.

Varje verksamhetsområde inom Hemvakten AB har en grupp som ansvarar för och driver värdegrundsfrågorna. Äldreomsorgen har ingått i ett pilotprojekt inom värdegrundsarbete för Socialstyrelsens ”sju dialoger” och vi är förmodligen bland de allra första företagen där all personal har gått igenom de sju dialogerna.

Tillsammans har vi mejslat fram orden Engagemang, Glädje och Ansvar som våra värdeord och det är hur vi lever efter dem som är det viktiga. Beteenden som vi eftersträvar i linje med våra värdeord, som har återkommit i många samtal som skett de senaste åren i olika grupper.

Engagemang

Vi är stolta över att utveckla den svenska välfärdsmodellen. Goda resultat är aldrig en slump, det är följden av entreprenörskap, uthållighet och engagemang.

Engagemang är att ifrågasätta allt vi gör för att göra det ännu lite bättre imorgon.
Vi är en del av varandras arbetsmiljö. Vi skapar förutsättningar för varandra, ger feedback och strävar efter ett bättre liv för alla som är en del av vår vardag.
Tack vare engagemanget från enskilda medarbetare kan vi lösa det omöjliga. Det händer ofta.

Ansvar

Vi är en viktig del av många människors vardag. Vi har fått ett stort förtroende från olika uppdragsgivare. Det är vi stolta över och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.
Vi gillar det vi gör eller arbetar för att förändra det.

Vi fullföljer påbörjat arbete och återkopplar längs vägen. När något går snett, för det händer, tar vi konsekvenserna, tar lärdom och löser problemet.
Våra ledare ger förutsättningar att göra ett bra jobb och leder genom exempel. De står bakom sina anställda och är en garant för god kvalitet i allt vi gör.

Vi tror på ett delegerat ansvar. Vi söker därför medarbetare som själva vill ta det ansvaret och förväntar oss att de nyttjar det förtroendet fullt ut.

Glädje

Glädje är att få vara stolt över sitt jobb, för att det jag gör faktiskt betyder något för någon annan, kanske till och med skillnaden mellan ett bra liv eller inte.

Vi tror på en prestigelös miljö där vi ser, stöttar och uppmuntrar varandra. Och gärna skrattar.
Glädje är ett val som kan kräva en ansträngning men som alltid är värd investeringen.