Hemtjänst

Hemtjänst är ett stöd för att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Den hemtjänst du får ska utgå från din livssituation och dina behov. Du som har hemtjänst i  kommun kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst.

Vem kan få hemtjänst?

Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att man behöver stöd och omsorg för att underlätta din vardag. Då kan hemtjänst bli aktuellt. För att få stöd och service i hemmet måste du bedömas ha behov av den formen av omsorg vilket bedöms av en biståndshandläggare.

Ansökan

För att ansöka om ett bistånd tar du kontakt med en biståndshandläggare som hjälper dig med detta, självklart kan du kontakta oss så hjälper vi dig hela vägen.

Vad ingår i hemtjänst?

Omvårdnad

  • Hjälp med att göra sig klar för dagen eller natten.
  • Stöd vid måltider.
  • Hjälp att sköta personlig hygien.

Service

Service är praktisk hjälp i vardagen.
Det kan till exempel vara hjälp med:

  • Städning.
  • Tvätt.
  • Inköp och ärenden.
  • Matleverans.